ukraiński

Для працевлаштування в Німеччині іноземним громадянам (за виключенням громадян країн ЄС, країн Європейського Економічного Простору та громадян Швейцарії) необхідна віза, яка надає спеціальний дозвіл для здійснення бажаної трудової діяльності. Проте існує цілий ряд виключень з цього основного правила. Поряд з цим доступ до німецького ринку праці протягом останніх років був значно спрощений для висококваліфікованих працівників завдяки різним законодавчим заходам. Для висококваліфікованих працівників була створена так звана «Блакитна картка ЄС». Для кваліфікованих іноземних громадян існує можливість визнання їх кваліфікації у Німеччині. Крім цього, за певних умов існують спрощені положення для працевлаштування у Німеччині для таких категорій, як науковці, висококваліфіковані працівники, керівні кадри, працівники вищої керівної ланки та фахівці. Інформацію про визнання професійної кваліфікації, набутої за кордоном, Ви можете знайти за наступним посиланням: www.anerkennung-in-deutschland.de

polski

Do zatrudnienia w Niemczech cudzoziemcy (z wyjątkiem obywateli UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywateli Szwajcarii) wymagają wizy, która daje specjalne zezwolenie na wykonywanie pożądanej pracy.Istnieje jednak kilka wyjątków od tej podstawowej zasady. Jednocześnie dostęp do niemieckiego rynku pracy został w ostatnich latach znacznie ułatwiony przez wysoko wykwalifikowanych pracowników dzięki różnym środkom legislacyjnym.Tak zwana niebieska karta UE została stworzona dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wykwalifikowani cudzoziemcy mają możliwość uznania swoich kwalifikacji w Niemczech.Ponadto, pod pewnymi warunkami, istnieją uproszczone przepisy dotyczące zatrudnienia w Niemczech dla kategorii takich jak pracownicy naukowi, pracownicy o wysokich umiejętnościach, wyżsi rangą kierownicy, wyżsi rangą kierownicy i specjaliści.Informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą można znaleźć pod następującym linkiem: www.anerkennung-in-deutschland.de

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.