ukraiński

Як і раніше, для некваліфікованих або малокваліфікованих працівників існує лише обмежена можливість працевлаштування у Німеччині. У наступній таблиці Ви знайдете інформацію щодо видів трудової діяльності, для яких можна отримати дозвіл. Якщо бажаний вид діяльності там не вказаний, то для отримання інформації щодо виду та тривалості бажаної діяльності Ви можете звернутися до Посольства. Для наступних видів працевлаштування можна подати заяву на отримання візи: Види працевлаштування (таблиця) PDF / 291 KB

polski

Tak jak poprzednio, w Niemczech istnieje tylko ograniczona możliwość pracy dla pracowników niewykwalifikowanych lub o niskich kwalifikacjach. Poniższa tabela zawiera informacje o rodzajach pracy, które mogą być autoryzowane.Jeśli żądanego działania nie ma na liście, możesz skontaktować się z ambasadą w celu uzyskania informacji na temat rodzaju i czasu trwania pożądanego działania. Możesz ubiegać się o wizę na następujące rodzaje zatrudnienia: Rodzaje zatrudnienia (tabela) PDF / 291 KB

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.